ประวัติบริษัท

 Panel

Panel Assembly Line เป็นการนำชิ้นงานมาประกอบใน Line การผลิต ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • Mitsubishi Model
 • Dakin Model
 • Toshiba Model
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

   Sheet Metal & Machine

  Sheet Metal & Machine คือ การนำชิ้นงานมาขึ้นรูปในแบบต่างๆตามแบบของลูกค้าที่กำหนดมา โดยใช้เครื่องจักร ในการ ตัด พับ เจาะ ขึ้นรูปชิ้นงานดังนี้

 • Shearing (SR)
 • Long Press (LP)
 • Spot Welding (SP)
 • HYdraulic Press RG (HP)...
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

   Flocking & Coating

  Flocking คือ การนำชิ้นงานมาทำการพ่นกำมะหยี่ สำหรับเฉพาะรุ่น Coating เป็นการนำชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการพ่นสี อบสี ให้ออกมาตามแบบของลูกค้า

  รายละเอียดเพิ่มเติม


            ด้วยความมุ่งมั่นของ บริษัท มิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 มาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการต่างๆของบริษัท เพื่อให้เกิดความสามารถในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของลูกค้ากฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบริบทและวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001 และ ISO 14001 โดยการให้ความสำคัญกับลูกค้า ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การมุ่งเน้นกระบวนการ การปรับปรุง การตัดสินใจ และการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท และหวังว่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่พร้อมไปด้วยศักยภาพของบุคลากร และการดำเนินงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  รายละเอียดเพิ่มเติม  Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2017.


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์